Polární výprava na Špicberky

Termín: 17.6.2018 - 27.6.2018
Počet volných míst: 0
Rozpočet: 176 500 Kč

Souostroví Svalbard s největším ostrovem Spitsbergen leží vysoko v Severním ledovém oceánu, cestovat na Špicberky znamená podniknout již skutečnou výpravu do srdce Arktidy, do země krále polární přírody – ledního medvěda. Špicberské léto je krátké, ale o to intenzivnější, s možností pozorování arktické fauny i flóry na pozadí trvale zaledněných vrcholků.

V průběhu naší výpravy budeme pozorovat monumentální ledovcové splazy ústící přímo do moře i četné mořské ptáky hnízdící okolo. Navštívíme trochu jiný svět v podobě dvou sovětských enkláv – stále z části obydlené, dříve výstavní hornické město Barentsburg i již opuštěné Pyramiden. Podíváme se do uhelných dolů hluboko ve svazích špicberských kopců, kde se těží ten nejkvalitnější antracit. V hlavním městě Longyearbyenu nás čeká exkurze do historie polárnictví v lokálních muzeích.

Vrcholem naší výpravy vysoko nad polárním kruhem bude pětidenní plavba podél západního pobřeží Špicberk na lodi MS Nordstjernen. Při troše štěstí je zde jedinečná možnost spatřit z bezpečí lodi velryby, mrože, tuleně a možná i ledního medvěda. Kromě pozorování fauny si užijeme i dlouhé dny s půlnočním sluncem a budeme mít v průběhu plavby několik možností vylodění na panenské pobřeží.

Itinerář výpravy

Prozkoumejte mimořádnou arktickou krajinu, ledovce a ptačí útesy. Užijete si půlnoční slunce a světlé noci díky pobytu nad severním polárním kruhem, a pokud budete mít opravdu štěstí, možná uvidíte krále arktické oblasti – ledního medvěda. Plavba podél severozápadního pobřeží ostrova bude trvat 4 dny a na lodi strávíte i 4 noci. Jedná se o expedici, kde program určuje vítr a ledové podmínky. Bezpečnost je na prvním místě a kapitán bude rozhodovat o trase během plavby. Berte prosím program jako ukázku toho, co můžete při plavbě zažít a že každá cesta je svým způsobem jedinečná a neopakovatelná.

19:20 let Praha – Oslo.

21:20 přílet do Osla a transfer do hotelu u letiště.

1. nocleh – Oslo.

Ranní odlet z Oslo na sever do Longyearbyenu – hlavního města Špicberků. Již cestou z letiště výhledy na místní krajinu a záliv Adventfjorden. Po ubytování v hotelu první kroky po samotném Longyearbyenu a dle podmínek aktuálního počasí. V podvečer nás čeká výlet na lodi na ledovec Yoldiabukta a Wahlenberg. Pokud nám bude štěstí přát, uvidíme kromě telícího se ledovce i tuleně, mrože a třeba i ledního medvěda. Návrat zpět do hotelu až kolem 1 hod. ráno

2. nocleh Longyearbyen

První část dnešního dne věnujeme půldennímu výletu v okolí Longyearbyenu. Po krátkém přejezdu nás čeká pěší výstup arktickou tundrou na Blomsterdalshøgda (321 m n.m.), při kterém se otevřou fotogenické pohledy na celou oblast Adventfjorden. Na zpátečním sestupu projdeme okolo vědecky cenné stavby – Global Seed Vault – budovy, v níž vědci skladují zakonzervovaných několik set tisíc semen rostlin z celého světa. Po odpoledním odpočinku v Longyearbyenu, s možností navštívit Muzeum Špicberků, následuje večerní program. Popojedeme asi 10 km za hlavní město údolím Adventdalen do místa Camp Barentz. Zde si vychutnáme teplou večeři z lokálních potravin, doprovázenou výkladem místních hostitelů o životě na ostrově ledních medvědů.

3. nocleh Longyearbyen

Tento den nás čeká celodenní výlet lodí do tak trochu jiného světa – navštívíme sovětskou enklávu, dnes skanzenové městečko Pyramiden, které bylo do roku 1998 živým městem, kde žily ruští horníci a jejich rodiny. Kromě nejsevernější busty Lenina na světě zde uvidíme i všechny budovy, tvořící slávu tehdejšího města. Nahlédneme do „života v minulosti“ – budeme mít možnost projít s průvodcem i interiéry, které díky dokonalému zakonzervování arktickým počasím zůstávají zachovalé. Zážitkem je ale i samotná plavba na Pyramiden a zpět s pozorováním mořských ptáků okolo nás a výhledem na ledovec Nordenskiöld, s teplým obědem na palubě lodi.

4. nocleh Longyearbyen

Svalbard je geologickou oblastí s obrovským nerostným bohatstvím včetně černého uhlí. Ve srovnání s minulostí je dnes aktivní jen minimum těžby. Vyzkoušíme si zažít na vlastní kůži několik hodin života špicberského horníka při návštěvě uhelného dolu č. 3. Dalším zážitkem dnešního dne bude exkurze do místního pivovaru, který byl založen v Longyearbyenu jako nejsevernější pivovar na světě v roce 2011. Zde budeme mít příležitost ochutnat lokální pivo.

5. nocleh v Longyearbyen

Dneškem opustíme na několik dní longyearbyenský hotel a vydáme se na výpravu za skutečnou polární přírodou – tímto dnem začíná naše plavba na lodi MS Nordstjernen podél severozápadního pobřeží Špicberků. Po obědě a nalodění vypluje loď směrem k první zastávce. Tou je Barentsburg – druhé ruské město na území Svalbardu. Barentsburg má dnes jen několik desítek stálých obyvatel v porovnání s více než tisíci během svého největšího rozkvětu v polovině 20.století. Po prohlídce osady, zakončené folklórním představením, se vrátíme zpět na palubu a vyplujeme z Isfjordu směrem na sever podél ostrova Prins Karls Forland. Na severním cípu ostrova kdysi vybudovali Angličané přechodnou velrybářskou stanici.

6. nocleh na lodi

V dopoledních hodinách se nám ukáže krásná přírodní scenérie Magdalenefjordu jako jednoho z nejfotografo­vanějších míst na Špicberkách, obklopeného ledovci i skalami. Na jižní straně se nachází krásná pláž a chráněný kotvící záliv Trinity Haven. Zde budeme mít možnost vylodit se a nahlédnout několik set let do historie. Archeologické nálezy dokazují, že toto místo přitahuje lidi po celá staletí. Na místě Gravneset se nachází pozůstatky starých pecí a pohřebiště se 130 hroby ze 17. století.

7. nocleh na lodi

Během plavby k ledovci Monaco Glacier budeme z pohodlí lodi pozorovat okolní přírodu a život v ní. Naše trasa pokračuje dále na sever okolo několika menších ostrůvků, kde v létě hnízdí kajky mořské. Budeme-li mít štěstí, je zde šance na spatření ledního medvěda, vybírajícího vajíčka z ptačích hnízd. V případě příznivého počasí, a pokud podmínky zalednění dovolí, loď se dostane až nad 80°severní šířky a popluje k ostrůvku Moffen, oblíbené trase mrožů.

8. nocleh na lodi

Dnešní cesta nás povede zpět jižním směrem. Poplujeme 26 kilometrů dlouhým zálivem Kongsfjorden, s výhledy na ledovce Kronebreen a Kongsvegen. Na jižním pobřeží fjordu se pak nachází staré hornického městečko Ny-Ålesund, jedno z pouhých čtyř trvale osídlených míst na Špicberkách. Ny-Ålesund je v současnosti nejsevernější osadou na světě a slouží zejména jako mezinárodní vědecká základna pro výzkumné ústavy z více světových zemí.

9. nocleh na lodi

Tento den je návratovým dnem z naší polární plavby nad 80°severní šířky. Podle letového řádu nás čeká volný relaxační den v Longyearbyenu. Bude prostor navštívit další lokální pamětihodnosti jako Muzeum vzducholodí Poli Arctici nebo místí Galerii, stejně jako se podívat do obchodů pro ty, kteří si rádi zakoupí něco na památku.

Večerní odlet do Oslo. Transfer do hotelu v centru města.

10. nocleh Oslo

Zhruba půldenní prostor v Oslo nám umožní navštívit centrum města s jeho zajímavostmi. Dle časových dispozic se zde nabízí tematická prohlídka polární lodi Fram. Park Vigeland nabízí pohledy na stovky zajímavých soch lidských postav. Během prohlídky města jistě nemineme ani architektonicky zdařilou budovu opery v Oslo, jejíž šikmé linie, spolu se střechou z bílého mramoru, opticky navozují dojem ledové kry. V odpoledních hodinách nás čeká let do Prahy.

Expediční loď, která si i přes svou modernizaci (z roku 2000) zachovává auru staré zaoceánské lodi s klasickým dřevěným interiérem a originálními uměleckými díly. Loď je pojmenována po Severce (Stella Polaris), která od nepaměti pomáhá námořníkům najít cestu zpět domů a Vikingům pomáhala objevit sever. Při plavbě budete v těsném kontaktu s nedotčenou polární přírodou a díky zastřešení větší části paluby si můžete vychutnat pobyt venku i v méně příznivém počasí.

Loď je vybavena společnou jídelnou a barem, kavárnou, salonkem s panoramatickým výhledem a knihovnou. Ubytování je v útulných vnějších a vnitřních kajutách, z nichž většina má horní a dolní lůžka. Vnitřní prostory i paluby jsou zdobeny dřevem.

Program je pouze orientační, může se lišit v závislosti na místních ledových podmínkách, počasí a možnostech míst na vylodění. O konečné podobě itineráře bude rozhodovat vedoucí expedice a kapitán lodi.

"Oficiální popis lodi včetně popisu kajut a fotek najdete zde: ":https://www.hurtigruten.com/…ordstjernen/

"Promo video z plavby si můžete prohlédnout zde: ":https://www.youtube.com/watch?…

Více fotek najdete zde:

Rozpočet zahrnuje:

 • letenku Praha – Oslo – Longyerbyen – Oslo – Praha
 • letištní taxy a palivové příplatky u výše uvedených letů
 • 2× ubytování ve 4*hotelu v Oslo
 • 4× ubytování ve 4*hotelu v Longyerbyenu
 • 4× ubytování v kajutách na lodi MS Nordstjernen
 • 4× plnou penzi po dobu plavby
 • 6× snídaně (18. – 21.6. a 26. – 27.6.)
 • 1× oběd (20.6.)
 • 2× večeře (18.6. malá večeře na lodi a 19.6.)
 • podvečerní plavba k ledovci Bore nebo večerní výlet k Yoldiabukta a k ledovci Wahlenberg (18.6.)
 • dopolední trek v Bolterdalen s doprovodem (19.6.)
 • prohlídka Longyerbyen s možností prohlídky muzeí
 • Arctic Wilderness Evening s návštěvou a pohoštěním u místní rodiny (19.6.)
 • celodení výlet na ruské skanzenové město Pyramiden (20.6.)
 • návštěva uhelného dolu (21.6.)
 • ochutnávka piva v místním pivovaru (21.6.)
 • 5 denní plavba na MS Nordstjernen s programem
 • transfery z letiště do hotelu a zpět
 • místní anglicky hovořící a ozbrojený průvodce na cestách mimo něsto
 • dle časových možností prohlídka Osla
 • služby odborných průvodců (MUDr. Jarmily Jirkovské a MUDr. Petra Kose)
 • schůzka před a po výpravě (termín bude upřesněn)
 • pojištění zájezdu dle zákona 159/99 Sb.

Rozpočet nezahrnuje:

 • 5× oběd a 4× večeře  – každý dle chuti a nálady, průvodce vždy doporučí specialitu
 • výdaje osobní povahy
 • cestovní pojištění
 • pojištění storna zájezdu
 • spropitné pro místní průvodce, řidiče atd.

Možno přikoupit:

 • cestovní pojištění Evropské cestovní pojišťovny – Špicberky mají výjimku a pro cestovní pojištění a pojištění storna je potřeba vyplnit speciální dotazník a na jeho základě ERV pojišťovna vypočítá výši pojistky.
 • cestovní pojištění Allianz –
 • ubytování v jednolůžkových pokojích a kajutě na MS Nordstjernen – cca 31 170 Kč/osoba (přesnou částku jsme schopni získat až v okamžiku rezervace a přidělení kajuty)

Další informace:

 • předpokládaný počet účastníků akce: max.10 osob, minimální počet účastníků pro konání výpravy: 10 osob
 • jakékoli dotazy k akci můžete směřovat na: hana.bartuskova@axamittravel.cz