Děkuji za zapůjčení fotek našemu průvodci - Petru Čermákovi.