• Oblíbená místa: Grónsko

O cestovateli

Jsou v současné době pokládáni za největší znalce Grónska. V celém kontextu.

Jsou členové International Organization of Journalists, pracují v oboru sociální geografie, etnografie, historie, klimatologie a glaciologie.

Grónsko se manželům Aleně a Jaroslavu Klempířovým stalo doslova druhým domovem. Po roky pracovních pobytů poznali nejen krásu grónské přírody, polární den i kouzlo polární noci, tolik drsné, přitom kouzlené a fascinující. Především poznali život Gróňanů a toto poznání jim nadobro změnilo pohled na život. Osud se Aleně a Jaroslavovi na dlouhá léta změnil. Stali se zajatci své touhy po blýskajícím se ledu, zářivém slunci, polární noci a hlavně po lidech tak přátelských!

Za doby bádání natočili nejenom mimořádně zajímavé přírodní záběry, ale především se vydali hledat stopy historie misií Moravských bratří. Objevili řadu archivních dokumentů o jejich působení. Pořídili i unikátní rozhovory s představiteli Grónska. Natočili rovněž církevní chorály, které znějí při bohoslužbách a z nichž jsou patrny dávné moravské liturgické zpěvy.

Na základě svých dlouholetých zkušeností jako průvodců, přiblíží drsnou, ale fascinující krásu polární přírody a hlavně přiblíží život a kulturu Grónska.

Aktuální výpravy s cestovatelem Alena a Jaroslav Klempířovi

Dříve proběhlé výpravy s cestovatelem Alena a Jaroslav Klempířovi