Výprava do Bhútánu s Michalem Thomou

Termín: 15.2.2018 - 2.3.2018
Počet volných míst: 0
Rozpočet: 148 300 Kč

Tajemné himálajské království Bhútán bylo cizincům dlouho uzavřené a ani dnes není mnoho lidí, kteří se mohou pochlubit, že ho navštívili. Bhútán je jediná země na světě jejímž státní náboženstvím je tibetský buddhismus. Zatímco v Tibetu je původní kultura utlačovaná čínskou okupací v Nepálu a Indii zase podléhá většinové hinduistické společnosti. Naopak v Bhútánu tibetský buddhismus vzkvétá. Důkazem toho jsou nádherně udržované starobylé chrámy, ohromné klášterní hrady a všudypřítomní mniši v šarlatových rouchách.

Bhútánský král a nově i demokraticky zvolený parlament a vláda dbají na to, aby modernizace a pokrok nepoškodili tradice a zvyky této unikátní země. Proto všude v Bhútánu uvidíme lidi oblečené v tradičních krojích a nádhernou místní architekturu domů s barvitě vymalovanými okny a stupňovitými střechami. Kromě jedinečné kultury se Bhútán může pochlubit nedotčenou a velmi rozmanitou přírodou a krásnými horami. Při severní hranici se tyčí hned několik majestátních sedmitisícovek jako posvátná hora Jomolhari nebo Gangkhar Puensum, který je nejvyšší horou v Bhútánu a zároveň nejvyšším štítem, který dosud nebyl pokořen horolezci.

Na začátku cesty též uvidíme Káthmándú, himálajskou metropoli Nepálu, která si i přes překotný rozvoj zachovala charakter, který v minulosti mnoha cestovatelům učaroval. Po několik dní se budeme seznamovat s komplikovanou kulturou Káthmándského údolí, která byla formována koexistencí Buddhismu a Hinduismu. Památky v Káthmándském údolí, jež jsou na seznamu kulturního dědictví UNESCO, nezaujmou sice rozměry, ale neuvěřitelným citem pro detail a proporce.

Itinerář výpravy

V dopoledních hodinách odletíme z Prahy do Istanbulu. Následně přestoupíme v Istanbulu na dálkový let do Káthmándú.

Po přistání v Káthmándú a všech imigračních formalitách se přesuneme do Bhaktapuru, zachovalého středověkého města, v němž budeme jednu noc spát. Po ubytování nás čeká procházka pohádkovým městem připomínajícím muzeum pod širým nebem. Projdeme i Bhaktapurskými „stínadly“ a navštívíme rázovitou místní hospůdku. Noc v pohádkovém městě.

1. nocleh

Ráno přejedeme k buddhistickému klášteru Namo Bouddha, který se nachází mimo Káthmándské údolí v okrese Kavre. V nádherném klášteře žije mnoho stovek mnichů a mnižek a za dobrého počasí je odsud vidět panorama Himálaje. Následovat bude pěší výlet vesnickou nepálskou krajinou. Unikátní možnost seznámit se s životem Nepálu mimo města! Po cca 10 km a 3 hodinách dorazíme do vesničky Khopasi, kde nás opět bude čekat autobus a doveze nás zpět do údolí. Po obědě nás čeká ohromná buddhistická stúpa Bódnáth, s vymalovanýma očima Buddhy. K večeru navštívíme hinduistický chrám Pašupatináth, který je zimním sídlem boha Šivy a též místem, kde se spalují zesnulí. Na noc se přesuneme do turistické čtvrti Thamel v centru Káthmándú.

2. nocleh

Ráno máme možnost absolvovat vyhlídkový let k Mt. Everestu. Následně se vypravíme na stúpu Svajambhúnáth. Vystoupáme k ní po starobylém schodišti položeném králem Ašókou (3. stol. př. n. l.). Kromě magické stupy nás čeká nádherný rozhled po celém údolí. Dale dojedeme do města Pátan, které dřív bylo též nezávislým královstvím, podobně jako Bhaktapur a Káthmándú. Místní architektura patří k nejlepším ukázkám umu starých Nepálců. Ne nadarmo se Pátanu říkalo též Lalitpur – město umění. Muzeum postavené v královském paláci má nejlepší expozicí nepálského umění v zemi. Po obědě navštívíme královské náměstí v Káthmádnú. Zde máme možnost nakoupit skvělý nepálský čaj, pěstovaný v přímém sousedství slavného indického Dárdžilingu a taky vidět živoucí bohyni Kumárí, malou holčičku, do níž se vtělila mocná bohyně a patronka nepálských panovníků. Závěrečná večeře a kulturní přesdstavení ve vyhlášené restauraci Nepali Chulo.

3. nocleh

Ráno opustíme Nepál a poletíme do další himálajské země, do Bhútánu. Asi hodinový let je za dobrého počasí skutečným zážitkem, protože po pravé straně letadla se postupně ukazují osmitisícovky a Čo Oju, Everest, Makalu a Kančendžonga. Přistání v údolí Paro, které leží ve výšce 2400 metrů je zážitek, na který se jen tak nezapomíná! Přesun do Thimphu se zastávkou o tradičního mostu Tashog lhakhang, postaveného s pomocí starobylých železných řetězů. Odpoledne navštívíme hrad Tashichho dzong, sídlo vlády a krále.

4. nocleh

Vyhlídka na město od gigantické sochy Buddhy, která je nejvyšší v Jižní Asii. Památeční čhörten v centru města, obležený věřícími. Procházka městem kolem policisty řízené křižovatky. Thimphu je jediné hlavní město na světě bez semaforu! Signalizace dopravních policistů připomíná vystoupení mima. Navštívíme i oboru, kde je chováno národní zvíře Bhútánu, takin. Navštívíme I manufakturu ručního papíru. Přesun do Wangude přes průsmyk Dochu-la. Za dobrého počasí vyhlídka na hradbu himálajských štítů na severu země.

5. nocleh

Ráno nás čeká další krátký pěší výlet k nádhernému chrámu Khamsum lhakhang z jehož střechy je zcela mimořádný výhled na okolní rýžová políčka. Následně Punkhu, která dřív sloužila jako zimní sídlo panovníka. Právě zde bude probíhat festival Punakha Tshechu s tanci v maskách buddhistických bohů a démonů. Vše odehrává v nádherných kulisách středověkého hradu. Odpledne výlet k malému chrámu na kopci tvaru ženského ňadra, který je zasvěcený populárnímu světci Drukpovi Künlejemu. Ten v 16. století šířil buddhistickou víru za pomoci nezřízeného pití alkoholu, zpěvu a nespoutaného sexuálního chování. Návštěva chrámu prý pomáhá neplodným párům s početím. Pokud zbyde čas, můžeme ještě navštívit ženský klášter, příkladný svám pořádkem a čistotou, s krásným výhledem do údolí.

6. nocleh

Brzy ráno v hradu Punakha bude pokračovat slavnost s tanci v maskách. Po obědě vyrazíme do údolí Gangtey. Zde navštívíme místní rodinu v tradičním vesnickém domě a ochutnáme slaný čaj s máslem i pálenku „ara“.

7. nocleh

Procházka nádherným údolím Phobjika, která je zimovištěm jeřábů černokrkých. Ti sem přílétají od dalekých jezer v Tibetu. Výlet nedotčenou přírodou zakončíme v historicky významném klášteře Gangtey. Odpoledne přesun do Trongsy se zastávkou u buddhistické stúpy Chendebji, která byla postavená podle vzoru stúpy Bódnáth v Káthmándú.

8. nocleh

Prohlídka hradu Trongsa,který je rodovým lénem bhútánské královské rodiny. V hradní hlásce zvané Ta dzong též navštívíme muzeum bhútánské monarchie. Odpoledne přesun do Jakaru a návštěva minipivovaru Červená panda a ochutnávka tohoto originálního piva, které zde vaří v Bhútánu usazený Švýcar.

9. nocleh

V Jakaru navštívíme místní hrad a jeden ze dvou nejstarších chrámů v Bhútánu (7. století), který dle legendy, k zemi přišpendluje koleno zlé gigantické démonky. Prohlédneme si též chrámový komplex Kurjey a na malebném místě u řeky si dáme oběd v piknikovém stylu. Zde nás čeká turnaj místní hry „khuru“ – házení velkými šipkami na vzdálenost 30 metrů. Místní Bhútnáské družstvo nás hru nejdříve naučí, abychom se s nimi mohli utkat. Turnaj je spojený s kulturním tanečním programem. Následně se přesuneme přes houpající se provazový most k ještě jednomu chrámečku v němž se nám nabízí možnost smazat všechny životní hříchy… Večer návštěvu svérazné taneční zábavy, kde je zase možné nějaké „hříchy“ získat.

10. nocleh

Okres Bumthang bývá nazýván historickým a kulturním srdcem Bhútánu. Tento den se vydáme do údolí Tang, které je spojené s důležitou postavou bhútánské historie, Pemou Lingpou. Ten v patnáctém století objevil posvátné spisy, ukryté v Bhútánu Guru Padmasambhávou, zakladatelem tibetského buddhismu. Stal se tak nejvýznamnějším, v Bhútánu narozeným buddhistickým světcem a věrozvěstem. Kromě takzvaného „hořícího jezírka“, hluboké tůně, v níž posvátné spisy údajně objevil, navštívíme i aristokratický palác Ugyen Choling, v němž se nachází muzeum dokumentující život v Bhútánu před příchodem modernizace. Podíváme se též do ženského kláštera a absolvujeme příjemnou procházku k modernímu leč zajímavému chrámu Zangtopelri lhakhang.

11. nocleh

Ráno se letecky přesuneme zpět do Paro. Půlhodinový přelet nabízí úžasné výhledy na sedmitisícovky, které lemují severní hranici Bhútánu. Uvidíme posvátnou horu Jomolhari (7326 m) a také Gangkhar Puensum (7540 m), nejvyššího horu Bhútánu, která je zároveň nejvyšším vrcholem na světě, který dosud nebyl zdolán horolezci. Po přistání v Paro navštívíme Národní Muzeum v hradní hlásce a hrad Rinpung dzong, kde se točil film Malý Buddha. K večeru navštívíme chrá Kiychu lhakhag, který též přišpendlujek zemi démonku, tentokrát však její levý kotník.

12. nocleh

Ráno vyrazíme na sever údolí Paro, nejdříve k hradu Drukyel dzong. Za dobrého počasí je odsud vidět vrchol posvátné hory Jomolhari. Též nás zde budou čekat koně, na jejichž hřbetě se projedeme skrze rýžová políčka a vesnickou krajinu pod chrám Tyghří hnízdo. Dál už musíme po svých. Chrám na strmém útesu byl postaven v 17. století na místě, kde prý meditoval světec a mág Guru Padmasambháva. Výstup k Tygřímu hnízdu a zpět zabere si 5 hodin a je vrcholem návštěvy Bhútánu. Úspěšný výstup oslavíme ohnivým „Tygřím koktejlem“. Cestu završíme zkouškou bhútánského oděvu a malým turnajem v lukostřelbě.

13. nocleh

Ráno odletíme do indického Delhi. Po přistání nás bude na letišti čekat mikrobus, který nás vezme k hrobce mughalského císaře Humayúna v nádherná rajské zahradě. Objekt je zapsaný seznam UNESCO a byl vzorem pro pozdější stavbu Tádž Mahálu. Podíváme se též do centra Nového Delhi a navečeříme se zde ve dobré restauraci. Po večeři dojede do hotelu poblíž letiště, další den brzy ráno totiž letíme domů.

14. noc

V brzkých ranních hodinách se vydáme na letiště, odkud v 6:55 odletíme do Prahy s pouze jedním přestupem v Istanbulu. Ve 14:20 přiletíme dle plánovaného letového řádu do Prahy

Doprava - letenky

Dálkové lety budou operovány leteckou společností Turkish Airlines s přestupem v Istanbulu. Turkish Airlines jsou mezi leteckými společnostmi známi především pro svou výbornou kuchyni a prvotřídní servis. Místní přelety budou operovány místní leteckou společností Druk Air.

Letový řád uvedený níže je tedy zatím orientační a bude upřesněn po uveřejnění letového řádu společnosti Druk Air. Může dojít i k malé úpravě termínu cesty v závislosti na snaze najít co nejpohodlnější spojení do Bhútánu a zpět.

Čtvrtek 15.02.2018      Turkish Airlines         Praha – Istanbul                 18:45 – 23:25
    Istanbul – Káthmándú 01:55 – 11:35 + 1 den
Pondělí 19.02.2018 Druk Air Káthmándú – Paro  
Úterý 27.02.2018 Druk Air Bumthang – Paro  
čtvrtek 01.03.2018 Druk Air Paro – Dílí  
Pátek 02.03.2018      Turkish Airlines         Dílí – Istanbul                 06:55 – 11:25
    Istanbul – Praha 13:40 – 14:20

Výše uvedené lety budou zarezervovány v ekonomické třídě. Na vyžádání zjistíme doplatek do třídy Business na dálkové lety Praha – Kathmandu – Dilí – Praha.

Na místních přeletech je k dispozici pouze ekonomická třída.

Rozpočet zahrnuje:

 • letenku Praha – Káthmándú – Dílí – Praha s přestupem v Istanbulu
 • letenku Káthmándú – Paro
 • letenku Bumthang – Paro
 • letenku Paro – Dílí
 • letištní taxy a palivové příplatky u výše uvedených letů
 • vízum do Bhútánu
 • 2× ubytování ve 5*hotelích
 • 7× ubytování ve 4*hotelu
 • 5× ubytování v 3* hotelích
 • plnou penzi po dobu pobytu v Bhútánu
 • vstupy do historických objektů v Bhútánu
 • pozemní dopravu v Bhútánu a Nepálu dle itineráře (pohodlný vůz s řidičem)
 • turnaj v šipkách
 • jízda na koni
 • riksha rallye v Káthmándú
 • kulturní večeře v Nepálu
 • uvítací rituály, květiny, oslavné drinky apod.
 • místní anglicky hovořící průvodce
 • služby odborného průvodce (pan Michal Thoma)
 • schůzka před a po výpravě (termín bude upřesněn)
 • pojištění zájezdu dle zákona 159/99 Sb.

Rozpočet nezahrnuje:

 • obědy a večeře v Nepálu (kromě závěrečné večeře) – každý dle chuti a nálady, průvodce vždy doporučí specialitu v dané oblasti
 • výdaje osobní povahy
 • cestovní pojištění
 • pojištění storna zájezdu
 • spropitné pro místní průvodce, řidiče atd.

Možno přikoupit:

 • cestovní pojištění Evropské cestovní pojišťovny – produkt Na Maximum na 15 dní – 2 980 Kč/osoba
 • pojištění storna zájezdu se spoluúčastí klienta 20 % – 4 % z ceny zájezdu (3 % v případě, že si koupíte zároveň s výše uvedeným cestovním pojištěním)
 • ranní vyhlídkový let nad Himalájem – 5 650 Kč/osoba (stačí objednat a uhradit u Michala Thomy 1–2 dny dopředu)
 • ubytování v jednolůžkových pokojích – 19 000 Kč/osoba
 • dálková letenka Praha – Dilí – Praha v business class – cena na vyžádání

Další informace:

 • předpokládaný počet účastníků akce: 12 osob, minimální počet účastníků pro konání výpravy: 10 osob
 • jakékoli dotazy k akci můžete směřovat na: hana.bartuskova@axamittravel.cz