Baltské ostrovy Gotland a Ålandy s Janem Burianem

Termín: 1.9.2024 - 12.9.2024
Počet volných míst: 2
Rozpočet: 59 800 Kč

Baltské ostrovy patří rozhodně mezi místa, která se trvale zapsala do mého srdce. Prožil jsem tam mnoho nezapomenutelných zážitků, o které se s Vámi zkouším podělit na společných cestách. Po loňské cestě na Rujánu, Bornholm a Öland, se nyní vydáváme ještě dále od domova – na švédský Gotland a finsko-švédské Alandské ostrovy. Opět vás tedy zvu na výpravu rozmanitou krajinou s pozoruhodnou historií, jejíž stopy budeme objevovat na každém kroku. Uprostřed Baltského moře navštívíme bájnou zemi Gótů – největší švédský ostrov Gotland, jeho bílé pláže s otisky pravěkých zvířat v kamenech a pitoreskními skalními útvary, středověké hanzovní město Visby, chráněné dnes UNESCO jako světové kulturní dědictví, a hlavně nádherné a unikátní kostely, kterých se tu zachovalo přes devadesát. Přes švédskou pevninu se pak vydáme na další námořní plavbu až do podivuhodného kraje Alandských ostrovů, ostrůvků a ostrůvečků. Zkusíme ověřit, jestli stále ještě platí, že je to jedno z nejlepších míst pro život na této planetě a nakonec doplujeme na nejvzdálenější součást tohoto souostroví – ostrůvek Kökar se zvláštní svébytnou kulturou a atmosférou. Naše cesta není pro adrenalinové sportovce ani pro lovce senzací. Je pro citlivé duše, schopné rozeznávat zvláštní odstíny severského světla a vnímat jemné odlišnosti způsobů života a chování ostrovanů od naší suchozemské každodennosti.

Itinerář výpravy

Cesta doprostřed Baltského moře je dlouhá. Budeme si ji zpříjemňovat vyprávěním, filmy a zastávkami. Z Prahy se vydáme na Rujanu, kde v hotelu v městečku Sassnitz přespíme první noc v hotelu Rügen Hotel Sassnitz, než se pustíme na moře. Ze Sassnitzu přeplujeme trajektem do švédského přístavu Trelleborg a odtud se rozjedeme podél švédského pobřeží do Kalmaru, kde nás bude čekat druhý nocleh v hotelu Best Western PLUS Kalmarsund Hotel. Konečně třetího dne doplujeme na velké zaoceánské lodi do slovutného středověkého přístavu ve městě Visby, metropoli ostrova Gotland a tam se ubytujeme v hotelu Best Western Strand Hotel Visby.

Naši prohlídku Gotlandu začneme výletem na jih ostrova až k majáku Hoburgen a unikátním skalním útvarům tamější přírodní rezervace. Po cestě se ovšem budeme často zastavovat a navštěvovat unikátní středověké kostely, prohlížet si jejich pitoreskní nástěnné malby, které byly v době po reformaci většinou zamalovány a objeveny a zrestaurovány teprve v nedávné době. Prohlédneme si také různé památky z nejstaršího období osídlení ostrova, kamenné mohyly v Uggarde, menhiry, kamenné lodi. Než se vrátíme do hlavního města, navštívíme malebnou rybářskou vesničku a necháme se okouzlit zvláštním gotlandským světlem, které inspirovalo mnoho malířů či filmařů.

Noc v hotelu Best Western Strand Hotel Visby

Gotland je skutečným ostrovem pokladů. Přesvědčíme se o tom především v muzeu takzvaných „obrazových kamenů“, na které si obyvatelé ve vikingské době psali a kreslili svou historii. Každý měsíc tu dnes archeologové nacházejí nové a nové příklady této podivuhodné tvořivosti. Projdeme si město Visby, jeho přístav a staré hradby a zjistíme, proč je dnes tento architektonický klenot zapsán mezi světové kulturní dědictví UNESCO. Tento den zakončíme malým výletem do blízkého městečka Roma.

Noc v hotel Best Western Strand Hotel Visby

Pomalou jízdou na sever ostrova s množstvím zastávek u kostelů či jiných zajímavostí se dopravíme až k malému přívozu na ostrov Farö, který by měl být vyvrcholením první části naší severské cesty. Nejen proto, že tu donedávna žil a natáčel slavný švédský filmový režisér Ingmar Bergman, ale především pro nádhernou atmosféru celého ostrova. Na jeho špičce spatříme nejvyšší gotlandský maják a nedaleko fascinující skalní útvary zvané rauky, připomínající sochy na Velikonočním ostrově. Projdeme se po bílé pláži po kamenech se zvláštními otisky pravěkých živočichů a vrátíme se do civilizace.

Noc v hotelu Best Western Strand Hotel Visby

Brzy ráno se vydáme opět na moře a trajektem z Visby do Nynärshamnu a po průjezdu Stockholmem nasedneme na další loď v přístavu Kappelskär, která nás pozdě večer dopraví na Alandské ostrovy do jediného a hlavního města Mariehamn, kde se ubytujeme na další dny.

Noc v hotelu Pommern

Ráno podnikneme výlet na ostrov Eckerö, kde navštívíme poštovní muzeum ve vesničce Storby a dozvíme se, proč alandští rybáři nechodili na vojnu. Prohlédneme si romantická zákoutí ostrova, přístav Käringsunda pláž u vesničky Torp a vrátíme se do hlavního města. Odpoledne navštívíme námořní muzeum v Mariehamnu, abychom zjistili, proč jsou obyvatelé ostrovů tak bohatí a šťastní.

Noc v hotelu Pommern

Výlet lodí na jeden z nejvzdálenějších ostrovů alandského souostroví Kökar, kam když se chcete doplavit, musíte obeplout desítky menších ostrovů a ostrůvků, včetně nejméně obydleného finského okresu na ostrově Sottunga. Kökar sám má kolem tří set obyvatel. Když se seznámíme s místní zvláštní přírodou a nenapodobitelnou atmosférou tamější krajiny, prohlédneme si navíc zdejší originální muzeum a jedno z nejstarších prehistorických sídlišť ve Skandinávii. Přes ostrovy Lumparland a Lemland se vrátíme zpět do hlavního města. Ostrov Kökar má být skutečným vrcholem tohoto našeho baltského putování.

Noc v hotelu Pommern

Tento den nás čeká pouť hlavním alandským ostrovem a navštívíme všelijaká tajemná místa a zákoutí. Kostel svaté Panny Marie v Saltviku, snad nejstarší nejen na ostrově, ale i v celém Finsku, bohatě vyzdobený středověkými malbami, středověké sídlo Kastelholm s místním skanzenem a vězením a konečně zříceniny legendární ruské pevnosti Bomarsund a malý ostrůvek Prästö se hřbitůvkem všech náboženství. K večeru se vrátíme do Mariehamnu do hotelu.

Noc v hotelu Pommern

Trajektem se přepravíme z Mariehamnu do švédského přístavu Kappelskär odtud pokračujeme autobusem do České republiky, kam dorazíme příštího dne zhruba v dopoledních hodinách.

Rozpočet zahrnuje:

 • dopravu klimatizovaným autobusem po celou dobu zájezdu
 • lodní dopravu trajekty mezi ostrovy a pevninou (Sassnitz – Trelleborg, Oskarshamn – Visby, Visby – Nynäshamn, Stockholm – Mariehamn, Langnas – Kokar – Langnas, Mariehamn – Kappelskär, Rodby – Puttgarden)
 • výlet na ostrovy Fårö a Kökar
 • 10× ubytování ve 2lůžkových nebo 1 lůžkových pokojích 3* kvality
 • 10× snídaně
 • služby cestovatele Jana Buriana
 • pojištění zájezdu dle zákona 159/99 Sb.

Rozpočet nezahrnuje:

 • neuvedené stravování
 • nápoje
 • spropitné
 • vstupné do navštěvovaných objektů a zařízení
 • výdaje osobní povahy
 • cestovní pojištění (možnost příplatku)
 • pojištění storna zájezdu (možnost příplatku)
 • ubytování ve Stockholmu a letenku Stockholm – Praha (možnost příplatku)
 • další položky neuvedené v kapitole Rozpočet zahrnuje

Možno přikoupit:

 • Cestovní pojištění ERV cestovní pojišťovny – produkt Single Trip/Standard/E­vropa na 12 dní za 640 Kč
 • Cestovní pojištění ERV cestovní pojišťovny – produkt Single Trip/Standard/E­vropa/Senior (nad 70 let) na 12 dní za 1280 Kč
 • Pojištění storna zájezdu – varianta STORNO PLUS (U varianty STORNO PLUS můžete stornovat i z jiných než zdravotních důvodů. Doporučujeme si přečíst více informací zde ,kde jsou důvody storna specifikovány. POZOR – nejedná se o libovolné důvody – například nepříznivá předpověď počasí v destinaci apod. Standardní cena pojištění Storna Plus (7% z celkové ceny zájezdu)
 • Ekonomičtější verze pojištění storna zájezdu je varianta STORNO, která zahrnuje možnost stornovat pouze konkrétní důvody vyjmenované v pojistných podmínkách a týkající se striktně osob, které cestují. Standardní cena pojištění Storna (4% z celkové ceny zájezdu)
 • Zvýhodněná cena pojištění storna v případě kombinace s cestovním pojištěním u ERV (5% STORNO PLUS nebo 3% STORNO z celkové ceny zájezdu)
 • Jednolůžkový pokoj je na vyžádání za příplatek 15 000 Kč

Další informace:

 • Na výpravu vyrazíme, bude-li nás alespoň 15