Izrael s Antonínem Vavříkem

Termín: 10.5.2023 - 21.5.2023
Počet volných míst: 4
Rozpočet: 105 900 Kč

Již několik tisíc let je území Izraele místem, o které se vedou spory. Jeho památky, biblická krajina a překrásné pobřeží lákají návštěvníky z celého světa. Připojte se k nim i vy a poznejte jeho různorodou společnost i město tří náboženství – Jeruzalém. Vůně bazarů, orientální atmosféra kombinovaná s prvky západní kultury, to vše ve vás zanechá nezapomenutelný dojem a budete se chtít znovu a znovu vracet. Přijměte naše pozvání do země Tóry, Bible a Koránu a nechte se hýčkat její přátelskou atmosférou a pohostinností.

Itinerář výpravy

V dopoledních hodinách se sejdeme na letišti v Praze a vydáme se na společnou cestu za poznáním Izraele. Kolem jedenácté hodiny odletíme přímou linkou do Tel Avivu. Po příletu se vydáme na sever Izraele do Nazaretu, kde budeme ubytováni v krásném hotelu v centru města.

1. noc v hotelu v hotelu Legacy

Společnou cestu započneme návštěvou osady Nimrod a prohlédneme si středověkou arabskou pevnost v horách Horní Galileje v Banias. Poté se vydáme do Safedu – středověkého města, které je po staletí centrem studia Kabaly.

2. nocleh v Nazaretu v hotelu Legacy

Dnes navštívíme pevnost Gamla. Poté se zastavíme na ochutnávku vín ve vyhlášeném vinařství Golan Heights Winery. V odpoledních hodinách si prohlédneme Tabgha – kostel rozmnožení chlebů a ryb a Kafarnaum – místo prvních Kristových kázání a zázraků.

Poté nás čeká projížďka lodí po Galilejském jezeře.

3. nocleh v Nazaretu v hotelu Legacy

Tento den budeme objevovat Nazaret – město osudů Ježíše Krista. Navštívíme baziliku Zvěstování a Kánu Galilejskou. Místo kde se udál první Ježíšův zázrak – proměna vody ve víno.

V odpoledních hodinách se vydáme do Haify, největšího města na severu Izraele. Neopomeneme zavítat do kláštera Stella Maris nebo na vyhlídku na zahrady a svatyni Bahaí.

4. nocleh v Nazaretu v hotelu Legacy

Dnes navštívíme Bet Shean – nejzachovalejší antické město v Izraeli a Bet Alfa – starověkou lokalitu s překrásnými mozaikami.

Odpoledne se vydáme k hradu Belvoir. Jedná se o ruiny křižáckého hradu s překrásnými výhledy do údolí Jordánu.

Navečer přejedem do Betléma, kde budeme ubytováni v jeho srdci v hotelu St. Gabriel.

5. nocleh v Betlému

Tento den nás čeká Hebron – náboženský okrsek s hroby Abrahama a dalších biblických proroků a koupání v Mrtvém moři v letovisku En Boqeq.

Navštívíme také Masadu – impozantní pevnost nad Mrtvým mořem známou jako symbol židovského boje za svobodu.

6. nocleh v hotelu St. Gabriel v centru Betléma

Dnešní den započneme prohlídkou pevnosti Herodion a Pastýřských polí – místem, kde anděl oznámil pastýřům narození Spasitele.

V Betlémě navštívíme baziliku Narození (vstup do Jesliček není garantován), kostel sv. Kateřiny a Mléčnou jeskyni.

7. nocleh v hotelu St. Gabriel v centru Betléma

Tento den poznáme největší město Izraele – Jeruzalém. Navštívíme zde Olivovou horu, Getsemanskou zahradu s Chrámem národů, Křížovou cestu, Chrám Božího hrobu (vstup do Kristova hrobu není garantován), Lithostrotos – místo Kristova věznění, kostel sv. Anny – nejzachovalejší křižácký kostel v Jeruzalémě, Sionskou horu – hrob krále Davida a místo Poslední večeře Krista.

8. nocleh v Betlémě v hotelu St. Gabriel

Dnes nás cesta zavede na Chrámovou horu – třetí nejvýznamnější poutní místo muslimů, Zeď nářků a En Kerem – místo narození Jana Křtitele.

V odpoledních hodinách navštívíme Yad Vashem – centrální muzeum holokaustu.

9. nocleh v Betlémě v hotelu St. Gabriel

Dnešní den započneme u mešity Nabi Musa – v muslimské tradici se jedná o hrob Mojžíše.

Poté se vydáme do oblasti Kumrán – významné archeologické lokality, kde byly objeveny proslulé svitky od Mrtvého moře.

V odpoledních hodinách navštívíme Qasr Yahud – tradiční místo Ježíšova křtu na řece Jordán se zastávkou v nejstarším městě světa Jericho. Odtud je krásný výhled na nejstarší lokalitu Tell as-Sultan a na Horu Pokušení.

10. nocleh v Betlémě v hotelu St. Gabriel

Dnešní den je ve znamení odpočinku a čerpání nových sil před návratem do reality.

V dopoledních hodinách se vydáme do Tel Avivu, kde si můžete den zpříjemnit například koupáním ve Středozemním moři nebo procházkou po místních atraktivitách. V podvečer návrat do hotelu v Betlémě.

11. nocleh v Betlémě v hotelu St. Gabriel

Po snídani si uděláme check-out na recepci a užijeme si poslední společně strávený čas v Izraeli.

V odpoledních hodinách nás čeká transfer na letiště v Tel Avivu, odkud okolo 18. hodiny odletíme zpět do Prahy.

Přílet do Prahy kolem 21. hodiny.

Rozpočet zahrnuje

 • Zpáteční letenky Praha – Tel Aviv – Praha s leteckou společností El Al
 • Letištní taxy a servisní poplatky
 • Veškerá pozemní doprava během výpravy
 • 11× ubytování ve dvoulůžkovém pokoji v hotelích 4* kategorie dle programu s polopenzí
 • 11× snídaně v hotelu
 • 11× večeře v hotelu
 • Kompletní vstupy do památek a atraktivit uvedených v programu výpravy
 • Plavba po Galilejském jezeře
 • Spropitné pro místní řidiče a portýry
 • Služby českého průvodce Antonína Vavříka po celou dobu výpravy
 • Zákonné pojištění CK dle zákona 159/99 Sb.

Rozpočet nezahrnuje

 • Obědy
 • Nápoje (kromě nápojů standardně zahrnutých v nabídce snídaně)
 • Minibar v hotelech
 • Výdaje osobní povahy
 • Cestovní pojištění (možnost příplatku)
 • Pojištění storna výpravy (možnost příplatku)
 • Další položky neuvedené v odstavci „Cena zahrnuje“

Možno přikoupit

Příplatek za 1lůžkový pokoj – 31 200 Kč

 • Cestovní pojištění ERV cestovní pojišťovny – produkt SBALENO/Na Maximum (včetně pojištění covid) na 11 až 17 dní – 2 980 Kč bez spoluúčasti
 • Cestovní pojištění ERV cestovní pojišťovny – produkt SBALENO/Na Maximum Senior (nad 70 let) na 11 až 17 dní  – 4 770 Kč bez spoluúčasti (nutno vyplnit zdravotní dotazník před uzavřením pojištění)
 • K cestovnímu pojištění SBALENO je možno přidat balíček ERV Extra, který se vztahuje na mnoho dalších rizik (např. náhradní doprava a ubytování v případě znemožnění návratu kvůli COVID-19, zpoždění zavazadel, zmeškání nebo zpoždění odjezdu) – za 349 Kč
 • Pojištění storna zájezdu nyní pouze ve variantě Storno Plus (U varianty STORNO PLUS můžete stornovat i z jiných než zdravotních důvodů. Doporučujeme si přečíst více informací zde, kde jsou důvody storna specifikovány.). Výše storna se odvíjí od finální ceny objednaných služeb. V kombinaci s cestovním pojištěním stojí 5% z ceny zájezdu. Pokud byste se pojišťovali pouze na storno, výše storna je 7%.

POZOR – při vstupu do Izraele je vyžadován doklad o cestovním pojištění včetně covid. Kdo nebude mít pojištění viz výše, je nutné, aby si zařídil vlastní a ověřil si u své pojišťovny, že ho v Izraeli budou akceptovat.

Další informace

 • Předpokládaný počet účastníků akce: přibližně 12 osob.
 • Zájezd se uskuteční při min. počtu 10 osob. Potvrzení realizace akce obdržíte nejpozději 60 dní před začátkem akce.
 • Vstup na Chrámovou horu a do Hebronu závisí na momentální bezpečnostní a politické situaci. V případě neuskutečnění návštěvy, nahradíme v programu jinými zajímavými místy.
 • Při vstupu na území Státu Izrael a Palestinská autonomní území musíte mít strojově čitelný cestovní pas platný minimálně šest měsíců v den předpokládaného opuštění Státu Izrael.
 • Od 1. března 2022 mohou do země vstoupit i neočkovaní turisté, situaci průběžně sledujeme a informujeme klienty.
 • Povinnost předložit negativní PCR test před odletem do Izraele byla zrušena, situaci průběžně sledujeme a informujeme klienty.
 • Nejdříve 10 dní před cestou do Izraele je třeba vyplnit on-line příletový formulář, podrobnosti sdělíme emailem/telefo­nicky.
 • Od ledna 2013 Izrael přistoupil k vydávání vstupních kartiček (s čárovým kódem, osobními údaji a dobou platnosti pobytu), které nahrazují vstupní razítko v pasu. Kartičku je třeba uschovat až do odjezdu ze země, její předložení bude požadováno, zejména při překračování izraelských kontrolních stanovišť z/na Západní Břeh nebo při odjezdu ze země.
 • Razítka některých států v regionu (zejména Sýrie, Libanon nebo Írán) mohou být důvodem k důkladnějšímu pohovoru v anglickém jazyce při vstupu do země – průvodce bude nápomocen. V případě pochybností ohledně Vašeho předchozího pobytu v arabské/islámské zemi se obraťte na Velvyslanectví Státu Izrael v Praze.
 • Některé arabské a islámské státy nevpustí na své území držitele pasů, ve kterých jsou vyznačena razítka Státu Izrael (neplatí pro Egypt a Jordánsko).
 • Při vstupu do Izraele je vyžadován doklad o cestovním pojištění včetně covid. Kdo nebude mít pojištění viz výše, je nutné, aby si zařídil vlastní a ověřil si u své pojišťovny, že ho v Izraeli budou akceptovat.
 • Program může být pozměněn či upraven podle aktuálního počasí či dalších okolností, které nemůžeme ovlivnit.
 • Jakékoli dotazy k akci můžete směřovat na: zuzana.patkova@axamittravel.czwww.axamittravel.cz